Справочник юриста
Главная » Обращение в суд

Образец заявления про алиментыОбразец заявления на алименты

17 октября 2012

Заявление подается в суд по месту прописки либо женщины, либо мужчины.

Если вы подаете заявление по месту прописки бывшего супруга то, должны быть точно уверены в этих данных. В противном случае судья после проверки прописки в адресном бюро, вернет ваше заявление.

Исковое заявление на алименты составляется на украинском языке.

Образец

Відповідач:

Іванов Іван Іванович,

зареєстрований та проживає за адресою:

Код почтового відділення, м. Київ,

пр. Кірова, буд. 95, кв. 47

тел.(068) 111-11-11.

Ціна позову - 10000,00 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Я, позивач - Петрова Марія Іванівна, зареєструвала шлюб з відповідачем 13 липня 1996 року, що підтверджує свідоцтво про одруження (копія якого додається), серії І-КИ № 056998, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану виконкому Жовтневої районної ради м. Києва, актовий запис за № 478 від 13 липня 1996 року.

Шлюб між позивачкою та відповідачем було розірвано, що підтверджує свідоцтво про розірвання шлюбу (копія якого додається), серії І-КИ № 077500, що видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 234 від 26 вересня 2004 року. Після розірвання шлюбу прізвища: позивачки - Петрова, відповідача - Іванов.

Від шлюбу з відповідачем маю: неповнолітню дитину - сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, який народився у м. Києві, що підтверджує свідоцтво про народження дитини (копія якого додається), серії І-КИ № 890150, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 877 від 26 вересня 2002 року.

По документам та фактично, позивачка для дитини - мати, а відповідач - батько.

Син проживає разом зі мною, що підтверджує довідка з місця проживання позивачки разом з дитиною (оригінал якої додається).

Зі свого боку, я прикладаю усі зусилля для забезпечення потреб дитини, але це не дозволяє мені повністю забезпечити та задовольнити потреби неповнолітнього сина на його повноцінне харчування, купівлю необхідного дитячого одягу та взуття, ліків у разі хвороби, та на інші життєві потреби дитини.

Відповідач не вважає за потрібне утримувати свого неповнолітнього сина.

На мої неодноразові прохання та вимоги до відповідача про сплату аліментів на утримання його неповнолітньої дитини, він не звертає ніякої уваги.

Тому я на законних підставах, згідно ч.3 ст. 181 Сімейного Кодексу України, вимагаю щоб відповідач сплачував аліменти на утримання його неповнолітнього сина на підставі відповідного рішення суду. При цьому, відповідач працездатна особа, може надавати матеріальну допомогу і є батьком дитини.

Відповідно до ст. 180 Сімейного Кодексу України, відповідач зобов&rsquoязаний утримувати свого сина до досягнення ним повноліття.

Згідно ст. 182 Сімейного Кодексу України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину встановлено законом. Він складає 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 191 Сімейного Кодексу України аліменти на утримання дитини присуджуються за рішенням суду від дня пред&rsquoявлення позову.

Позивачка звільнена від сплати судового збору відповідно до статті 5 Закону України Про судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись ст. 180, ч.3 ст.181,182,183,191 Сімейного Кодексу України,-

ПРОШУ СУД:

 1. Стягнути з відповідача - Іванова Івана Івановича на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини - сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, щомісяця, з дня пред&rsquoявлення мною позову, у розмірі ¼ з усіх видів його заробітку (доходу), але не менш 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про одруження на 1 арк.
 2. Копія свідоцтва про народження сина на 1 арк.
 3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.
 4. Оригінал довідки з місця проживання позивачки разом з дитиною на 1 арк.
 5. Ксерокопія паспорта позивачки на 1 арк.
 6. Копія довідки про присвоєння позивачці ідентифікаційного номера на 1 арк.
 7. Копія позовної заяви для відповідача на 2 арк. та усіх додатків до неї на 6 арк.

25 липня 2012 року ____подпись______ Петрова М.І.

Можно добавить к списку документов, если есть:

 1. Ксерокопія паспорта відповідача на 1 арк.
 2. Копія довідки про присвоєння відповідачу ідентифікаційного номера на 1 арк.

Подавать заявление надо в суд в приемные дни.

Приложения прикрепите к заявлению в том же порядке, который написан в конце заявления.

Заявление с приложениями распечатаете в трёх экземплярах: с первым будет работать судья, второе отправят ответчику, третье вы оставляете себе. На этом последнем экземпляре поставят печать с датой приема заявления.

Также вам скажут телефон или номер кабинета, где сообщат фамилию и имя судьи, которая будет вести ваше дело.

Источники информации

 • Консультация с адвокатом.
 • Автор статьи: Надежда Смидович. Специально для Клумбы.

  Заявление на алименты

  Заявлением на алименты называется официальное обращение нескольких лиц или одного гражданина к должностному лицу, в государственный орган, администрацию учреждения или орган местного самоуправления в отношении выплаты алиментов. Заявление, в отличие от жалобы, не связано с нарушением его законных интересов и прав и не содержит просьбы устранить таковое нарушение, а направлено исключительно на реализацию интересов и прав заявителя или устранение каких-либо недостатков в работе предприятий, организаций, учреждений. 3аявления можно подать и в устной, и в письменной форме. Порядок их рассмотрения аналогичен тому, как рассматриваются жалобы.

  Образец заявления на алименты

  Взыскание алиментов проводят на основе обращения в суд Истца. Заявление возможно подавать не лишь после официального расторжения брака, но и находясь также в официальном браке, когда мать (отец) материальной помощи на содержание собственного ребенка. Алименты выплачивают в согласии Семейным кодексом Российской Федерации, а именно статьями №80, 81 до достижения 18 лет ребенком. Заявление, которое подано в суд должно отразить сведения об Ответчике, Истце, с указанием места проживания Ответчика и Истца. Кроме того, оно должно включать информацию о совместных детях, о заключении брака, с указанием данных рождения, причин подачи заявления на взыскание алиментов.

  К заявлению необходимо приложить копию заявления, свидетельство о браке и копии свидетельств о рождении детей, справки: с места проживания Истца, с работы Ответчика, где отражена величина заработка.

  Алименты взыскивают от дня подачи искового заявления на основе постановления суда, где указывают и размер взыскиваемой суммы. Алименты рассчитывают, учитывая действующие законы Российской Федерации – 25 процентов случае с одним ребенком, 33 процентов – с двумя, 50 процентов– на трех и больше.

  Понравился образец документа, бланка или пример готовой формы в .doc и .xls формате? Качай бесплатно и ЖМИ на самую красивую кнопку!

  Образец искового заявления на взыскание алиментов

  В ___________________ районный

  (наименование суда)

  (городской) суд г. ___________

  Истец: _______________________

  (Ф.И.О. адрес заявителя)

  Ответчик: ____________________

  ________________ я вступил(а) в брак с _________________________

  (дата) (Ф.И.О. и адрес супруга)

  и проживал(ю) с ней (ним) совместно __________________________________

  ______________________________________________________________________

  (указать месяц, год, до которого жили вместе если брак уже

  расторгнут, то сообщить число, год расторжения)

  От брака у нас имеется(ются) ребенок (дети) _____________________

  ______________________________________________________________________

  (имя, число, месяц, год его(их) рождения)

  Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у меня, супруг(а)

  в мою пользу алименты на _____________________________________________

  (имя и дата рождения каждого ребенка)

  Образец оформления искового заявления о взыскании алиментов

  образец заявления про алиментыАлименты - обязательные ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в пользу несовершеннолетнего ребенка и выплачиваемые ему одним из родителей, не проживающим совместно с ребенком или не принимающим участия в его воспитании.

  Один из способов получения алиментов со второго родителя - обращение с исковым заявлением в суд. Иск о взыскании алиментов подается в мировой суд, находящийся по месту жительства ответчика . Если таковое неизвестно, то истец может подать заявление по известному месту последнего нахождения ответчика или его имущества.

  Законодательством предусмотрен определенный размер алиментов, взыскиваемых с плательщика. Размер алиментов зависит от количества совместных детей (1/4 всех доходов на одного ребенка, 1/3 на двух детей и 1/2 на трех и более) и может устанавливаться как в долевом отношении, так и в фиксированном размере. что определяется характером получаемого плательщиком дохода, а также другими факторами. Следовательно, в исковом заявлении нужно обязательно указать, какую сумму истец желает взыскать с ответчика.

  Подача искового заявления с требованием о взыскании алиментов госпошлиной не облагается, поскольку Налоговым кодексом истцы при подаче заявлений с требованиями о назначении алиментов от уплаты госпошлины освобождаются. Освобождение истцов по данной категории дел от уплаты госпошлины является разновидностью налоговых льгот.

  Также в исковом заявлении обязательно нужно указать был ли зарегистрирован брак с ответчиком, и признал ли ответчик ребенка. Доказательства заявляемых требований при подаче искового заявления в данной категории дел приводить не нужно, поскольку уплата алиментов на нужды ребенка - задача родителей, которая установлена законодательством.

  В заявлении необходимо указать дату, с которой будут уплачиваться алименты ответчиком. Как правило, в качестве такой даты указывается день подачи заявления.

  Примерная форма искового заявления для категории дел о взыскании алиментов

  В_________________

  (Наименование мирового суда с

  указанием номера судебного участка)

  города_____________

  Истец:_____________

  (Указать полные Ф.И.О заявителя,

  адрес, контактный телефон)

  Ответчик:_____________

  (указать полные Ф.И.О ответчика,

  адрес, контактный телефон)

  Исковое заявление о взыскании алиментов

  Я, (Ф.И.О.) и ответчик (Ф.И.О. ответчика) имеем совместного ребенка (Ф.И.О. ребенка и дата рождения).

  (Далее необходимо указать,была ли официальная регистрация брака, а также был ли он расторгнут впоследствии. Указать дату заключения брака и дату расторжения брака, а при отсутствии брака указать, был ли признан ребенок ответчиком в надлежащем порядке).

  Наш общий ребенок проживает исключительно со мной. Ответчик проживает в другом месте и участия в воспитании и содержании общего ребенка не принимает. Ребенок содержится мной на собственный доходы, ответчик материальной помощи не оказывает,хотя и не имеет иных детей, а также прочих обязательств, не позволяющих ему оказывать материальную помощь нашему совместному ребенку.

  Установить размер и порядок уплаты алиментов ответчиком посредством соглашения не представляется возможным, ответчик от своей обязанности уклоняется и заключать соглашения отказывается.

  Руководствуясь нормами Семейного и Гражданского процессуального кодексов,

  Прошу:

  1)Обязать ответчика (Ф.И.О. ответчика) выплачивать ежемесячно алименты в размере ___ (указать долю в зависимости от количества детей) от всех получаемых им доходов за исключением тех, из которых не производятся отчисления, на содержание нашего общего ребенка, не достигшего возраста совершеннолетия (Ф.И.О. ребенка и дата рождения) с момента подачи данного заявления (дата подачи).

  К исковому заявлению прилагаю следующий перечень документов:

  1)Копия искового заявления для ответчика.

  2)Копия свидетельства о рождении ребенка.(+еще одна копия для ответчика).

  3)Справка с места жительства истца, подтверждающая факт проживания с ним ребенка.

  4)Свидетельство о заключении и расторжении брака (если заключался брак).

  5)Справка о доходах ответчика, подтверждающая его возможность уплачивать алименты (если имеется).

  Заявление на алименты на ребенка

  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

  о взыскании алиментов на ребенка (детей)

  ________________ я вступил(а) в брак с ___________________________________

  (дата)                                   (Ф.И.О. и

  __________________________________________________________________

  адрес супруга)

  и проживал(ю) с ней(ним) совместно _______________________________________

  __________________________________________________________________

  (указать месяц, год, до которого жили вместе если брак уже

  расторгнут, то сообщить число, год расторжения)

  От брака у нас имеется(ются) ребенок (дети) _________________________________

  __________________________________________________________________

  (имя, число, месяц, год его(их) рождения)

  Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у меня,  супруг(а)

  Источники:
  klumba.com, biznes-prost.ru, sutyagi.ru, razvodimsja.com, alimenty-expert.ru

  Следующие образцы


  24 мая 2019 года


  Комментариев пока нет!

  Поделитесь своим мнением

  Сумма цифр: код подтверждения